[HOME]

dossier   noord-zuidlijn

* Documenten op de weg naar een overbodige investering.
Veel besluiten, maar ook teksten die tonen dat men het in 1990 al zeker wist. Feiten, uitgangspunten en argumenten veranderen, maar het geloof bleef, dus was het goed. En de cijfers bleven het geloof believen.
Zoek het antwoord op de vraag: waarom?Op deze pagina reacties op de plannen voor de Noord-Zuidlijn en de gevolgen van de dwaze richtingen in het OV-beleid van stad en regio.

2013
•               Reactie op de beantwoordingen van de zienswijzen tav 'ZuidasDok' en 'Amstelveenlijn'. Amsterdam 6 februari 2013
      Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam
      Adres aan de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

2012
•               Reaktie inspraakdocument Amstelveenlijn. Amsterdam 17 juli 2012
      Aan de leden van het project Amstelveenlijn,
      Aan de gemeenteraad van Amsterdam,

•               Zienswijze ontwerp Structuurvisie en planMER ZuidasDok. Amsterdam 18 april 2012
      Aan de leden van het project ZuidasDok

2011
•               Adres aan het Dagelijks Bestuur va de Stadsregio Amsterdam. Amsterdam 8 augustus 2011
     Verzoek aan de Stadsregio haar kostbare struisvogelpolitiek ten aanzien van de Amsterdamse vervoerprognoses te beëindigen en bij de ontwikkelingen van het openbaar vervoer in al haar onderdelen uit te gaan van realistische prognoses en de daarbij en bij de structuur van de stad passende investeringen.

               •      Reaktie Dagelijks Bestuur Stadsregio, 14 oktober 2011.
      Als je de Stadsregio laat zien dat de cijfers uit Genmod bedrog zijn, is het antwoord dat ze goed zijn omdat ze uit Genmod komen. Dat is dus struisvogelpolitiek.

•               Feiten en cijfers., Amsterdam 15 juni 2011
     Wat zijn de uitgangspunten van het gemeentelijke beleid waard. Hier enkele gemeentelijke cijfers vergeleken met de werkelijkheid.


2010
•               Adres aan de Gemeenteraad: Het finale antwoord op het rapport van de enquêtecommissie is aan de raad., Amsterdam 20 januari 2010
     Maar, de verbijstering is compleet, ze willen de onthutsende gegevens niet begrijpen.


2009
•               Aan de Enquêtecommissie: Onderzoek relatie kostenstijgingen en prognoses, Amsterdam 24 juni 2009
     Prognoses bepaalden dat het project mocht starten, zij veranderden karakter en gedaante en gaan nog voor meer kostenstijgingen zorgen.

•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam, Commissie Veerman is via verkeerd wissel ontspoord, Amsterdam 8 juni 2009
     Afmaken van de Noord-Zuidlijn levert volgens de Commissie Veerman baten op. Maar het is de Commissie ontgaan dat van een enorme overschatting wordt uitgegean.

•               Adres aan de Gemeenteraad van . . . . . (de resp regiogemeente) en in het bijzonder aan haar vertegenwoordigers in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, Amsterdam, dinsdag 20 januari 2009
     Betreft: Haalbaarheidsstudie ombouw Amstelveenlijn & doortrekking Noord/Zuidlijn
     Op basis van een foute voorstelling van zaken en cijfers wil de Stadsregio gaan investeren in een variant zonder toekomstwaarde.

•               Prognosticeren is een vak
     Prognosticeren is een vak. Als bankiers rommelen met cijfers veroorzaakt dat een economische crisis, als een gemeente dat doet krijgt ze subsidie.


2008
•               Geachte burgemeester Cohen
     In Buitenhof van 19 oktober beschreef Burgemeester Cohen de voordelen van de Noord-Zuidlijn. Maar burgemeester Cohen overdreef een beetje veel.
     Een poging de burgemeester uit te leggen hoezeer hij misleid is en er dus misbruik wordt gemaakt van zijn geloofwaardigheid.

•               Stoppen kan je kapitaalvernietiging noemen, maar doorgaan is zeker het dubbele, Amsterdam, maandag 6 oktober 2008
•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam (4), maandag 23 juni 2008
     Als de prognoses juist zouden zijn...... geweest zou er geen Noord/Zuidlijn zijn gekomen. De prognoses hebben de plank volkomen misgeslagen. De Gemeenteraad denkt dat de belangrijkste tegenvallers achter ons liggen. Op basis van dezelfde dwaze prognoses wordt een volgend groot tekort gecreëerd.

•               Leid lijn 51 door buis van Noord/Zuidlijn Het Parool, 'het laatste woord', donderdag 12 juni 2008
•               € 900 miljoen is misschien net de helft Amsterdam, dinsdag 3 juni 2008
•               De verdwenen haast      Amsterdam, maandag 28 april 2008
     Het nu verjagen van lijn 5 uit Station Zuid is dwaas

•               Adres aan de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam (1), maandag 24 maart 2008.
     Betreft: Regionale OV-visie 2020/2030
     Welke OV-Visie gaat het worden? Die van Amsterdam en Stadsregio verschillen in woord en daad.

•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam (3), zondag 9 maart 2008
     Betreft: De Raad kan problemen in Station Zuid voorkomen en beperken en een soepele en complete start van de noordzuidlijn mogelijk maken door te besluiten:
     -     de huidige indeling van het tram-metrostation Zuid (inclusief lijn 5) te handhaven;
     -     bij in gebruikname van het noordzuidlijntracé voor het rechttrekken van lijn 51 naar het Buikslotermeerplein als nieuwe lijn 58 te kiezen.
     -     dat lijn 52 als 'versterkingslijn' dient te 'keren' via het emplacement achter het station.

•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam (2), zaterdag 8 maart 2008
     Betreft: Aanbeveling voor verbeteringen in het tramnet:
     a)     Lijn 16 te verleggen naar een eindpunt bij Station Zuid via Stadionweg - Parnassusweg - Strawinskylaan - Beethovenstraat ('lange lus') door de rails in de Strawinskylaan met het Olympiaplein te verbinden;
     b)     Lijn 24 te verleggen naar een eindpunt bij Station Zuid via Beethovenstraat - Strawinskylaan - Parnassusweg - Olympiaplein - Stadionweg (tegengesteld langs dezelfde 'lange lus');
     c)     Lijn 5 boven in het station te laten;
     d)     Het verlengen van lijn 25 te heroverwegen en te besluiten de infrastructuur vanaf het eindpunt te verlengen over de Amstel en door de nieuwe woonbuurt naar Station Spaklerweg. Te gebruiken door lijn 25, dan wel door een andere overgebleven tramlijn richting De Pijp en de binnenstad.
     e)     Lijn 7 in te korten tot een nieuw eindpunt bij Station De Vlugtlaan.
•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam (1), zaterdag 1 maart 2008
     Betreft: Advies de besluiten over de OV-Visie op te schorten
     De groei die werd voorspeld en die de basis vormde voor aanlegbesluit en subsidie is, zoals te voorspellen was, uitgebleven. Soortgelijke ondeugdelijk gebleken prognoses vormen nog steeds basis voor voorstellen en besluiten.


2002
•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam: Amsterdam, 8 oktober 2002,
     De lijn van leugen en (zelf)bedrog (4)

•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam: Amsterdam, 7 oktober 2002
     De lijn van leugen en (zelf)bedrog (3)

•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam: Amsterdam, 6 oktober 2002
     De lijn van leugen en (zelf)bedrog (2)

•               Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam: Amsterdam, 3 oktober 2002
     De lijn van leugen en (zelf)bedrog (1)

•               Amsterdam fraudeert bij aanleg van de N/Z-lijn, Het Parool, Meningen, zaterdag 14 september 2002
     In de vergadering van de Commissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur op 24 september 2002, vroeg de SP-fractie een reaktie op dit artikel.
     In het Gemeenteblad (Afdeling 1, nr 522), 2 oktober 2002, reageert het College op dit artikel.
     Het is uiteraard niet waar. Dat wordt onderbouwd met citaten uit twee audits.
     In het tweede bovenstaande adres aan de Gemeenteraad onderbouw ik de stelling dat er gefraudeerd is. Dat baseer ik volledig op gegevens van de gemeentelijke vervoerswaardestudies en de audit van AGV waar het College naar verwijst voor haar bewijs van onschuld.

2000
•               De Amsterdamse prognoses, Amsterdam, mei 2000 (update oktober 2002, grafiek).
     Een vergelijking van de ontwikkelingen met de prognoses toont de onwaarschijnlijkheid van die prognoses. Een miljard aan investeringen in het openbaar vervoer leverden nauwelijks iets op.

1999
•               Köhler houdt ons voor de gek, Het Parool, Brieven, zaterdag 11 december 1999
     Op dit laatste artikel kwam de volgende reaktie van de voorlichter van het bouwbureau van de noordzuidlijn:
     Prognoses bezetting NZ-lijn juist, Het Parool, Brieven, donderdag 23 december 1999, J. Ranzijn, Amsterdam Directie Noord/Zuidlijn
     Vervolgens is de volgende onderbouwing van mijn stellingen aan Het Parool geleverd. Deze reaktie is helaas niet opgenomen:
     Hoe het bouwbureau noordzuidlijn en Köhler ons voor de gek houden
     Amsterdam, december 1999

1998
•               Gesjoemel met eisen Noord/Zuidlijn, Het Parool, Brieven, zaterdag 19 december 1998
1997
•               Noord-Zuidlijn 5, Amsterdams Stadsblad, Meningen, woensdag 18 juni 1997
•               Noord-Zuidlijn, Amsterdams Stadsblad, Meningen, woensdag 18 juni 1997
•               Voortschrijdend inzicht
•               "160.000 mensen" en de rest, tot zomer 1996
                "160.000 mensen" en de rest, herfst 1996
•               Regionet 3, Het Parool, Brieven, zaterdag 22 februari 1997
1996
•               Kortzichtig beleid treft het GVB, Het Parool, Meningen, maandag 17 juni 1996
•               Bedrieglijke GVB-cijfers, Het Parool, Meningen, zaterdag 13 april 1996
1995
•               Noord-Zuidlijn volksverlakkerij, Het Parool, Meningen, donderdag 14 september 1995


[UP] [EMAIL]
lu: 06-02-13