Het Parool, Brieven, donderdag 23 december 1999

Prognoses bezetting NZ-lijn juist

DE NOORD/ZUIDLIJN krijgt straks veel minder passagiers dan steeds wordt beweerd. Wethouder Köhler liegt hierover omdat hij wordt belazerd door de directie Noord/Zuidlijn. Dat is zo ongeveer de strekking van het betoog D. van der Horst in het Parool van zaterdag 11 december.
     Een zeer boude en ook onjuiste stelling. Geen enkel cijfer uit de subsidie-aanvraag voor de Noord/Zuidlijn is zo vaak onder de loep genomen als het aantal passagiers. Niet alleen door de gemeente Amsterdam, maar natuurlijk ook door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vervolgens hebben twee externe bureaus de aanvraag nog eens doorgerekend.
     De eindconclusie is duidelijk: als de Noord/Zuidlijn vanaf 2008 gaat rijden, zullen dagelijks ruim 200.000 passagiers gebruik maken van de nieuwe verbinding. En maakt het openbaar vervoer in Amsterdam een grote sprong vooruit.
     Uiteraard is dit voor de gemeente Amsterdam ook een absolute voorwaarde om aanleg van de lijn voor te stellen, en voor het Rijk om er zo'n 2 miljard gulden in te steken.
     Maar volgens Van der Horst is de vervoersgroei, die uit de berekeningen naar voren komt, het gevolg van het feit dat mensen vaker moeten oversteppen en daarbij twee keer geteld worden.
     Uit de berekeningen blijkt dat dit niet het geval is. Door de Noord/Zuidlijn en het daarbij aangepaste tram- en busnet zullen de reizigers gemiddeld ongeveer even vaak moeten overstappen.
     Daarmee valt het sommetje van Van der Horst al heel snel in duigen. Daarbij zou hij moeten weten dat we ons in Amsterdam niet alleen hoeven te baseren op berekeningen. Het model waarop we ons baseren, wordt al jaren gebruikt.
     In de praktijk is gebleken dat het gebruik van de metro-oostlijn goed is voorspeld, dat de verwachtingen voor de Amstelveenlijn blijken uit te komen, en dat ook de verwachte passagiersaantallen van de Ringlijn kloppen.
     Mensen zullen straks massaal voor de Noord/Zuidlijn kiezen omdat het een snelle en stipte verbinding vormt tussen Amsterdam-Noord, het Centrum en de Zuidas.

J. Ranzijn, Amsterdam
Directie Noord/Zuidlijn


Hier mijn reaktie, welke helaas niet door de keuring kwam:
Hoe het bouwbureau noordzuidlijn en Köhler ons voor de gek houden

[INDEX] [EMAIL]
lu: 21-03-00