Op de extra commissievergadering van 15 februari jl. hing de projectgroep van Stadsdeel Centrum tekeningen op. Klik op de kaart om terug te gaan naar het vorige ontwerp..
      Op de linker tekening staan de taxi's in het groen tussen fietspad en rail en deels op het versmalde fietspad. Het fietspad wordt verlegd langs het voetpad rechts van de bomen. Deze gehele groenvalkte plus fietpad wordt autoweg en taxistandplaats inclusief een smalle strook voor de taxizoekers. Op de plaats van de rail in het groen komt dus de autoweg.
      Het omwisselen van weg en tramrails dient alleen om ruimte voor een taxistandplaats te creŽren. "De huidige in zijligging liggende trambaan op de Stadhouderskade komt in middenligging te liggen. Dit omdat de in zijligging liggende trambaan anders dwars door de halte loopt van de naar het Leidsebosje verplaatste tramhalte," is de toelichting in het Collegebesluit (zie onder).
      Als het maar plausibel klinkt, is kennelijk tegenwoordig de bestuurlijke sleutel voor misleiding. Onderstaande tekening komt uit het zogenaamde 'verkeerskundig onderzoek' van UN-Studio uit 2006, gepubliceerd door het het stadsdeel. Hier kan eenvoudig worden opgemeten dat er tussen Leidsekade en Stadhouderskade voldoende ruimte ontstaat voor een halte van ruim 60 meter. In deze tekening is de rail iets meer langs de autoweg verlegd en de bocht krapper gemaakt.

      Onder een detail uit de plankaart van het bestemmingsplan Oud-West. ("Bestemmingsplan Oud-West is op 10 augustus 2006 in werking (onherroepelijk) getreden.", aldus toelichting op site OW)
      Het stadsdeel heeft de grens van "G" [Artikel 10 - Groen en Recreatieve Doeleinden (G)] op de 'binnenste' tramrail gelegd. Uit de uitwerking, zie bovenstaand, blijkt dus dat deze variant onmogelijk, met inachtneming van het bepaalde in het bestemmingsplan, te realiseren is.
      Na acht jaar zoeken naar mogelijkheden de taxi's een andere plek te geven, wordt het toch langzaam tijd dat het debat serieus en feitelijk wordt.


      Op de ingelaste commissievergadering probeerde de projectgroep uit te leggen dat ze het groen niet aantast. De wethouder stond na de vergadering naar deze prent te wijzen en herhaalde het bedrog van de projectgroep, dat de taxi's op de trambaan komen (zie boven).

Foto van een enorme door de projectgroep opgehangen foto, tijdens de extra 'procedure'-vergadering op 15 februari.
Deze voorstelling van zaken geeft treffend het denken over groen, parken en leefruimte van monumentale platanen van Stadsdeel Centrum, de projectgroep en wethouder Gerson weer. Wethouder Vos, Groen en Milieu, heeft echt niet opgelet.

Amsterdam, 29 december 2009.

26 januari 2010 aangevuld met detail plankaart bestemmingsplan Oud-West.
15 februari aangevuld met 'groenvisie' van stadsdeel Centrum en wethouder Gerson.