LEKKER BOE

dossier  noordzuidlijn

* Feiten op een rij: het bewijs van het gebrek aan nut en noodzaak.
* De onzin van de uitbreiding van het metro-net. * Hoe het College, de Gemeenteraad, de burgers, de Minister en de Tweede Kamer worden bedrogen.
* Een enorme investering in de achteruitgang van het openbaar vervoer in Amsterdam èn de regio.

Geheel gebaseerd op gegevens en feiten:
- Officiéle Amsterdamse gegevens.
- Raadsstukken en notulen.
+ Enig beoordelingsvermogen.


Het Leidseplein, de taxiperikelen en het gedupeerde openbaar vervoer

* Stadsdeel Centrum heeft een probleem. Dat probleem bestaat vooral het onvermogen te handhaven. De horeca heeft stap voor stap haar oppervlak uitgebreid met overdekte terrassen. Toen de stoep voor de café's vol was werd het 'terrassenplein', zoals dat nu zelfs al genoemd wordt, volgezet. Nu dat overloopt en de stoelen al rond de stadsschouwburg staan, moet de tram maar weg. Wordt vervolgd.
* Voor de taxi's heeft Centrum het oog op beide zijden van het Leidsebosje laten vallen. Dit is een bedreiging van het plantsoen en de monumentale platanen. Adressen en documenten over de wijze waarop het Leidsebosje door de Centrale Stad en Stadsdeel Centrum wordt misbruikt voor het dumpen van Leidsepleinproblemen.

* Nadat een jaar geleden de Gemeenteraad vroeg om een onderzoek naar een taxstandplaats tussen Hirsch en Americain en vroeg de haltesituaties nader te bezien, liggen er nu nieuwe varianten die vergaand aan deze wensen tegemoet komen!!


Euro-omrekenaar
Met deze calculator rekent u van elke op de Euro aangesloten valuta naar Euro's en/of van Euro's naar de aangesloten valuta's. Interesse? Ga naar de download-pagina.
Bijgewerkt met Slovenié (per 01-01-2007), Malta en Cyprus (per 01-01-2008), Slowakije (per 01-01-2009), Estland (per 01-01-2011) en Letland (per 01-01-2014. 18 valuta's."

Meer over euro etc: euro.startpagina.nl


lu: 01-01-2014

[EMAIL]