De Amsterdamse prognoses

        Hier zijn de resultaten zichtbaar gemaakt van een totaal aan uitbreidings-investeringen van ongeveer Ä 500.000.000,-, (500 miljoen euro), in tram- en metronet, in infrastructuur en bijbehorende materieel.
  • In de negentiger jaren werden:
  • Tramlijn 5 verlengd van station Zuid naar Amstelveen winkelcentrum;
  • Sneltramlijn 51 toegevoegd aan het sneltram/metronet van Centraal Station naar Amstelveen Poortwachter;
  • Lijn 2 verlengd van het Slotervaart-ziekenhuis naar Nieuw Sloten;
  • Ringlijn 50, van Amsterdam Zuidoost naar Sloterdijk, halverwege 1997 in gebruik genomen;
  • De studentenkaart ingevoerd;
  • Aan de week de zevende koopdag toegevoegd;
  • Jaar na jaar meer werkgelegenheid geteld;
  • In vrijwel de gehele stad het langparkeren aangepakt;

        De uitbreidingen van het vervoersgebied plus een reeks van maatschappelijke ontwikkelingen, maatregelen en ontwikkelingen die stuk voor stuk een flinke groeiverwachting lijken te rechtvaardigen, hebben dus nauwelijks tot meer instappers geleid. Overigens natuurlijk wel tot een bijpassende toename van de exploitatiekosten.

        Deze nieuwe GVB-lijnen en -uitbreidingen zitten goed gevuld. Het grootste deel van die "vulling" komt uit de bestaande of opgeheven lijnen van andere vervoerders. Naar Amstelveen werden passagiers van Centraal Nederland en het GVB-busnet overgenomen. In de Ringlijn zitten voormalige passagiers van de NS naast ex-automobilisten en passagiers die voorheen met GVB-bus en -tram reisden.
        De grafiek laat dus, na aftrek van de groei op en buiten de Ring, een aanzienlijke daling van het aantal instappers in de 20-40-gordel en de binnenstad zien, die zich bovendien meer over de dag èn over de week zijn gaan verdelen!
        Uit de grafiek valt dus klip en klaar af te leiden dat er geen enkel nut of enige noodzaak bestaat voor schaalvergroting binnen de Ring. En dat is de enige reden waartoe het vervangen van een deel van het bus- en tramnet door een noordzuidlijn kan dienen: het opvangen van een grote vervoersstroom, in het bijzonder in de spits.
        Waar zouden al die extra mensen trouwens naar toe moeten?

        De in de grafiek weergegeven prognoses vormen de basis voor de ontwikkelingen in het gemeentelijke -en het bedrijfsbeleid:
- Op die basis wordt de verbetering van de kostendekkingsgraad berekend.
- Op die basis wordt het personeelsbestand en de aankoop van nieuw materieel gepland.
- Op die basis zijn Gemeenteraad en het Rijk ervan overtuigd dat er enkele miljarden belastinggeld moet worden geïnvesteerd in de vervanging van een deel van het bestaande fijnmazige bus- en tramnet.

        Het significant achterblijven van de ontwikkelingen bij de prognoses zegt dus dat van de berekende verbetering van de kostendekkingsgraad niets terecht kan komen. En dat heeft tot gevolg dat er al in de naaste toekomst enorm in het voorzieningenniveau gesneden zal moeten worden.
        Maar bovenal toont de grafiek aan dat burgers en buitenlui worden belazerd. Ten einde ze te laten geloven dat er, met de aanleg van de noordzuidlijn ťn het opheffen en inkorten van een aantal bus- en tramlijnen, sprake zou zijn van een nuttig en noodzakelijke operatie.

Het is zonder al drukker dan ooit in die binnenstad,..... zeven lange dagen per week.
Waar moeten al die extra mensen blijven?

   
Resp. Kalverstraat op een doorsnee-middag en Leidsestraat op een doorsnee-ochtend.
(foto's geplukt van de internet-site van de Directie Noord/Zuidlijn voor het referendum.)

Dick van der Horst
dickvanderhorst@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~dickhrst

- Vervoergegevens uit "Amsterdam in cijfers", uitgave van Bureau Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam.
- Prognoses volgens de rapporten: Noord/Zuidlijn: FinanciŽn en Exploitatie, GVB 1996 en "Netoptimalisatie", Directie Noord/Zuidlijn 1999.

Voor de volledigheid hier de ontwikkeling en prognoses van de reizigerskilometers.[INDEX] [EMAIL]