Het Parool, Brieven, zaterdag 22 februari 1997

Regionet 3

Wim Wessels, directeur regionaal beleid ROA, stelde in Het Parool van 12 februari dat Roel Poppe (die uit het plan Regionet de bevestiging haalt dat de Noord-Zuidlijn nauwelijks regionale betekenis heeft, Het Parool van 20 januari ten onrechte negatief oordeelt over het plan Regionet.
     Poppe concludeert dat dit plan zijn gelijk bevestigt; dat lijkt me een pósitief oordeel. Overigens lees ik in de stukken hetzelfde als hij. Regiorail en Regionet tonen bijvoorbeeld aan dat 'tangenten' van het NS-sternet langs delen van de ring grotere relevantie hebben dan het kortsluiten van de ring tussen CS en Station Zuid, zelfs als de NZ-lijn naar Purmerend, Westwijk en Schiphol/Hoofddorp is verlengd.
     Uit Regiorail/Regionet - what's the difference - blijkt nog veel meer:

 • Het mede door GVB, gemeente Amsterdam en ROA opgestelde, dan wel ondersteunde plan bevat géén voornemen om via de NS-infrastructuur met de NZ-lijn naar Schiphol te gaan rijden. Op een van de laatste 'uitlegavonden' van de gemeente werd nog doodleuk en uiterst misleidend beweerd dat 'een wissel bij Zuid' voldoende was om de NZ-lijn naar Schiphol door te trekken.
       In de studies komt deze variant, die (onmogelijke) gelijkvloerse kruisingen in het NS-net vereist, niet voor. Er is slechts sprake van een variant met een extra eigen infrastructuur van Zuid naar Schiphol langs de snelweg, of als aftakking via De Lairessestraat, Nieuw Sloten en de Middelveldsche Akerpolder. Uit het investeringsoverzicht blijkt dat de 'NZ-lijn WTC-Schiphol' niet in Regiorail 2010 is opgenomen en dat dat 'wisseltje bij Zuid' getaxeerd was op 800 miljoen gulden.
 • In Regiorail zit ook niet de door Wessels genoemde uitbreiding van de NZ-lijn naar Zaanstad. Evenmin is het juist dat daarin het sluiten van de metroring is opgenomen: de gezamenlijke vervoerbedrijven en overheden stellen slechts voor de ring met meer NS-sternetlijnen beter te gaan benutten.
       Regiorail vraagt tussen nu en 2010 bijna tien miljard gulden. Dat is ongeveer 750 miljoen per jaar en dat is dan nog exclusief de meerkosten van de NZ-lijn (boven de gereserveerde 950 miljoen) en de sneltramverbindingen vanaf Diemen en het CS naar IJburg.
       Regiorail/Regionet is niet meer dan het inpassen van een deel van de Amsterdamse sneltram-uitbreidingen in het NS-sternet. Het is gewoon de som der wensen van de verschillende vervoerbedrijven en overheden, met dien verstande dat juist de spraakmakende Amsterdamse wensen slechts als ruimtelijke reserveringen zijn opgenomen. (IJburg en Schiphol/Hoofddorp).
       Wessels' reactie is gebaseerd op feitelijke onjuistheden. De NZ-lijn is een enorme investering die wel degelijk het bestaande fijnmazige bus-, tram- en metro/sneltramnet aantast en nauwelijks tot geen regionale waarde heeft. Voor de gewone autoloze Amsterdammer is het simpelweg een zaak van behoud van verplaatsingsmogelijkheden om de aanvraag voor een referendum over de NZ-lijn te ondertekenen en in juni tegen te stemmen.

 • [INDEX] [EMAIL]