€ 900 miljoen is misschien net de helft

     Bij het referendum over de Noord-Zuidlijn, bij een kostenstand van € 900 miljoen, beweerde het College dat Amsterdam maar 5% hoefde bij te dragen.
     Nu zal de bijdrage uit de gemeentekas minstens € 900 miljoen bedragen. Van 5% van € 900 miljoen naar 100% van € 900 miljoen. Voorlopig dan.
     Maar het College laat na te melden dat er nog een gapend gat is ontstaan van minstens € 700 miljoen. De € 900 miljoen van nu kan zich nog verdubbelen!

     "Bij de aanvraag en de beschikking voor de rijksbijdrage in de aanlegkosten van de Noord-Zuidlijn in 1999 is uitgegaan van het doorrijden van de voertuigen naar Amstelveen. Bij de prognoses voor het aantal reizigers op de Noord-Zuidlijn was daarmee ook altijd rekening gehouden gehouden, 1/3 van de reizigers komt uit Amstelveen." (/)  Dit is in november 2007 aan de Tweede Kamer gemeld.
     Stap voor stap is de Gemeenteraad wijs gemaakt dat de Noord-Zuidlijn absoluut moet voldoen aan wat lokaal als 'internationale norm' wordt gezien. Als het om metro gaat, heerst er in Amsterdam een cultuurtje met specifieke hobby's: het is alleen goed als het derde rail heeft en als de wagens drie meter breed zijn.
     Het metrobedrijf van het GVB was altijd al een staatje in de staat, maar dat tegenwoordig de dienst IVV en het College die onzin volgen is droevig en kwalijk. Tot in de zogenaamde visiestukken: De metro zoals de metro vindt dat het moet en de rest zoekt het maar uit. Het openbaar vervoer wordt niet meer als geheel ontwikkeld. Niet een geheel wat meer is dan de som der delen, maar tegenwerking en onnodige verdringing. Hoogst onvoordelig voor kwaliteit en exploitatiekosten van het openbaar vervoer.

     Bij de Noord-Zuidlijn gaat het niet om oplossingen die goed genoeg zijn, maar om stokpaardjes. Altijd is het regionale karakter als een voorwaarde genoemd voor een toekomstig succes van de Noord-Zuidlijn. De gemaakte keuzes zijn de beste waarborg tegen verlengingen naar de regio.
     De besluiten komen neer op het weren van wagens van 2,65 meter breed en bovenleiding (wagens van lijn 51, de Amstelveenlijn) uit de nieuwe tunnel. De Noord-Zuidlijn zal eindigen bij Station Zuid tot er een tunnel en fly-overs, zoals in Zuidoost, zijn doorgetrokken tot in Amstelveen. Dat gaat zeker nog € 700 miljoen kosten, mogelijk meer als de lijn tot het huidige eindpunt moet doorrijden. Dit is een wens van de Gemeenteraad van Amsterdam.

     Subsidie voor kapitaalvernietiging
     Wie gaat dat betalen? Waarom zou het Rijk die aanpassing van het project Noord-Zuidlijn subsidiëren als zij zwart op wit heeft dat ze de lijn al tot Amstelveen heeft gesubsidieerd. Amsterdam en in haar kielzog de Stadsregio hebben hiermee ook besloten om de investering in de Amstelveenlijn, voor de lijnen 5 en 51 te vernietigen. Dat is een forse kapitaalvernietiging, deels van subsidie van het Rijk en voor een deel is die investering door het GVB betaald ten koste van de exploitatie.
     Er is dus besloten regionale uitbreidingen tot een abslouut minimum te beperken en de eerste, naar Amstelveen, tot Sint Juttemis uit te stellen. Als minstens € 700 miljoen gevonden is (ten koste van wat?) en het Zuidasdok zo ver is aangelegd, zitten we zeker in 2025.

     De Noord-Zuidlijn kan vanaf de dag dat de buis gereed is van Noord naar Amstelveen rijden als lijn 51 wordt rechtgetrokken. Gemeente Amsterdam, Stadsregio en Gemeente Amstelveen doen er echter samen alles aan de kosten te verhogen en de opbrengsten van de enorme investering te verlagen. Alles alleen omdat de lokale metroplanners vinden dat het zo moet. Het enige feitelijke waar ze zich op baseren zijn dikke duim vervoerprognoses.
     De Noord-Zuidlijn wordt aangelegd voor zoek geraakte passagiers. Zonder Noord-Zuidlijn zou het aantal instappers tussen 1993 en 2005 met 43% groeien. Met juiste prognoses zou de Noord-Zuidlijn nooit een cent subsidie hebben ontvangen, omdat het aantal instappers in 2005 zelfs iets lager was dan in 1993.

     Alleen met het rechtrekken van lijn 51 naar Noord (wordt dan de geplande lijn 58) en een aanvullende pendel tussen Station Zuid en Noord (de geplande 52) wordt voldaan aan de aanvraag en de beschikking voor de rijksbijdrage in de aanlegkosten van de Noord-Zuidlijn.
     Voor iedere andere variant zullen Amsterdam en Stadsregio uit eigen zak en ten koste van andere wel nuttige projecten nog een enorme smak geld moeten vinden.

     Dick van der Horst, Amsterdam 3 juni 2008


Zie voor subsidie-aanvraag en omvang (cursief is letterlijk overgenomen):
31 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008
Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 20 november 2007


[INDEX] [EMAIL]
lu: 06-06-08