[UP] [HOME]

"160.000 mensen" en de rest, tot zomer 1996

Onderstaande tabel behoeft enige toelichting. De onderstreepte cijfers komen uit de Vervoerswaardestudie, Slecht-weer-scenario, van februari 1996, van de dienst Ruimtelijke Ordening en het Gemeentevervoerbedrijf Strategische Planning. De overige zijn vervolgens te berekenen.
Zo krijgen 160.000 'mensen' een bruikbare omvang. 160.000 'mensen' staat dus voor de vervoersbehoefte van de omvang van hooguit 45.455 menseenheden. (NB. Hier wordt het feit dat een deel van de gebruikers meer dan twee verplaatsingen per dag maakt verwaarloosd!)

Menseenheden

Omdat de mens voor meer dan de helft van de verplaatsingen binnen Amsterdam twee keer instapt, wordt gebruik gemaakt van twee vervoermiddelen en wordt er twee keer geteld. Een verplaatsing van een mens is een keten van ritten en loopbewegingen, van herkomstadres tot bestemmingsadres. Die mens is dan ook niet aan één techniek, lijn x, y, bus, tram, metro, streekvervoer of NS te koppelen. Het uitdrukken in mensen is juister als de totale omvang wordt aangegeven. Dat is dan het totale aantal mensen wat zich binnen Amsterdam met het openbaar vervoer verplaatst; die mensen maken overigens voor een fors deel voor hun verplaatsing gebruik het streekvervoer of de spoorwegen voor of nadat ze lokaal worden geteld.
Bij de overstapfactoren van de gebruikers van het openbaar vervoernet van het Gemeentevervoerbedrijf mag dus niet vergeten worden dat het interne overstapfactor betreft. De instap in het streekvervoer of de spoorwegen is niet in die lokale overstapfactor opgenomen.
In een verplaatsing werken twee overstappen vele malen sterker in het nadeel dan een. Dat nadelige effect neemt tussen twee en drie overstappen weer sterker toe. De Noord-Zuidlijn veroorzaakt in het totaal aan (keten)verplaatsingen vaker overstappen en verder lopen. Dat is juist voor passagiers van buiten de stad, de relevantste doelgroep, extra nadelig.

Kortom, de begrippen 'reizigers', 'passagiers' of 'mensen' zoals de gemeente die hanteert geven geen enige indicatie van de werkelijke omvang. Dergelijke formuleringen zijn gewoon onjuist en dus vals. Ze dienen slechts een propagandistisch doel. Als een projekt deugt, waarom moet er dan valse en propagandistische 'informatie' worden verstrekt door ons eigen gemeentebestuur?

De minister gaat een beetje mee. Ook zij vermenigvuldigt. Als zij na de audit op ruim 40.860 'reizigers' in de spits komt, dan is dat al veel nauwkeuriger dan de 204.300 'reizigers' per dag. De eerste 'reizigers' gaan in de dag ook weer terug. En (spits)reiziger is gelijk aan twee (dag)reizigers.

'160.000 mensen per dag'

Het gehele GVB-net voorziet, stand volgens berekeningen 1996, dus in de vervoerbehoefte van 260.736 hele individuen en dat worden er 424.837 waarvan dan per dag dus hooguit 45.455 'menseenheden' aan de noord-zuidlijn zijn toe te rekenen.

Hier is iets mee gezegd, maar nog lang niet alles. Op de volgende pagina probeer ik deze cijfers naar de nieuwe prognose ('van 800.000 naar 1.100.000') om te rekenen.

Klik hier voor '800.000 - 1.100.000'
tabel
19932005
Aantal
  instappen  
 Overstap 
faktor
Bijna
hele
mens-
eenheden
Aantal
  instappen  
 Overstap 
faktor
Bijna
hele
mens-
eenheden
 N/Z-lijn-verb. 
en
Noord/Zuidlijn
88.889   160.000  
1,73 1,76
25.690   45.455  
Rest GVB
  tram/bus/metro  
 (2005 incl 'ring')
761.111   1.140.000  
1,62 1,50
235.046   379.382  
_______+_______+_______+_______+
Totaal 850.000   1.300.000  
1,63 1,53
260.736   424.837  


[TOP] [UP] [HOME]