Amsterdams Stadsblad, Meningen, woensdag 18 juni 1997

Noord-Zuidlijn 5

Vervoerkundige Dick van der Horst reageert op de brief van Ingenieur G. te Kronnie vorige week in het Amsterdams Stadsblad. Te Kronnie ontdekte een denkfout in de redenering van Matthijs Breebaart over de ontwikkeling van het openbaar. Breebaart kwam een week eerder in een interview aan het woord.

Breebaart, die het besluitvormingsproces over de Noord-Zuidlijn bestudeerde, meent dat de metroplannen door de realiteit zijn ingehaald.
     Zuidoost is een woon- en werkconcentratie die op enige afstand van de stad ligt en indertijd werd opgezet om van die stad afhankelijk te zijn. Deze metroverbinding, die regelmatig model staat voor de 'noodzaak' tot uitbreiding van het net, zou in 1980 goed zijn voor zeventig miljoen instappers per jaar. Echter, het totale aantal instappers bij de metro bedroeg in 1996 ongeveer 49 miljoen, inclusief Amstelveenlijn en zwartrijders.
     De conclusie van Breebaart dat Amsterdam te klein is, onderschrijf ik. Een metro- of stadspoornet heeft een enorme capaciteit. Amsterdam is te 'dun' gebouwd voor een dergelijk ondergronds systeem. Amsterdam heeft ook geen bestemmingen in de oudere stad die een dergelijke spitscapaciteit vragen.
     De gemeente heeft haar prognoses stevig naar beneden moeten bijstellen. Begin jaren negentig werd nog gesproken over een verdubbeling van het aantal van 750 duizend instappers per dag. In 1995 was er sprake van 1,3 miljoen instappers, een jaar later was dat gedaald tot 1,1 miljoen. Na het optimisme van eind jaren tachtig over de groei van de mobiliteit is een herziening op z'n plaats.
     De capaciteit van de Noord-Zuidlijn is dertigduizend passagiers per uur per richting, begreep ik uit een van de propagandafilms van de gemeente. In 2005 zal daar slechts 20 procent van gebruikt worden. De nieuwe lijn, die overigens geen oplossing biedt voor de problemen in de Leidsestraat, is al krapper van opzet dan de Zuidoostbuis en wordt dus nauwelijks benut.
     Het bestaande openbaar vervoer kan uiteraard veel beter, maar in veertig minuten rijdt lijn 2 van Nieuw Sloten naar het CS en niet vanaf de Vondelparkbuurt, zoals de heer Te Kronnie stelt. Hij kan natuurlijk ook met lijn 2 naar de ringlijn rijden, vanwaar hij binnen enkele minuten enkele NS-stations voor verre reizen kan bereiken. Amsterdam overschat zich voortdurend. De capaciteit van het bus- en tramnet schiet niet tekort: er hebben nog nooit zoveel wagens tegelijk stil gestaan. Geen wonder dat de rest soms te vol zit!

Dick van der Horst[INDEX] [EMAIL]