Amsterdams Stadsblad, Meningen, woensdag 18 juni 1997

Noord-Zuidlijn

Vervoerkundige Dick van der Horst reageert op de pagina over de Noord-Zuidlijn die op 28 mei in het Amsterdams Stadsblad stond. Hij vindt dat de gemeentelijke 'propaganda' er teveel in doorklinkt.

     Als de gemeente het referendum 'wint' dan is er nog lang geen Noord-Zuidlijn. De gemeente moet eerst nog subsidie vragen bij het Rijk, en er loopt een onderzoek van het ministerie naar de Amsterdamse cijfers. De gemeente rekent zich rijk. In de artikelen van Arnoud van Soest komt, helaas, treffend tot uitdrukking welk een onzinnige indruk de gemeentelijke propaganda overbrengt.
     Boven de pagina staat: Twee miljard voor acht stations en tienduizend banen. Het gaat om 7600 volle banen waarvan ongeveer 70 procent ten goede komt aan Amsterdamse werklozen. Maar die ongeveer vijfduizend banen worden pas voor het jaar 2025 (!) verwacht, als die lijn onder andere naar Schiphol is doorgetrokken. Dus niet in 2006.
     Ook bij de 'prestaties' van de lijn raken zelfs kritische journalisten het spoor bijster. Ik zal laten zien hoe de gemeente met cijfers goochelt. Uit een tabel op deze pagina kunnen we opmaken dat de halte Albert Cuyp 35 duizend passagiers per dag zal gaan verwerken. Dat wordt als volgt geteld: Alle mensen die naar beneden gaan plus alle mensen die boven komen.
     Maar mensen stappen niet alleen in- en uit, ze reizen ook heen en terug. Als we uitgaan van het cijfer van het GVB voor de hele Noord-Zuidlijn, 160 duizend instappers per dag, dan kunnen dus nooit meer dan tachtigduizend mensen van die lijn gebruik maken.
     Dit cijfer wordt echter door nog andere factoren vervuild. Bijna 80 procent van die tachtigduizend, zo blijkt uit de gegevens van de gemeente zelf, moet ook nog een keer overstappen, en een deel van de reizigers uit de regio zelfs nog een keer extra. Al die passagiers worden steeds opnieuw geteld, terwijl zij maar voor een stukje van hun reis gemak van de metro hebben.
     In eerdere propaganda werd gesteld dat er net zoveel mensen in de Noord-Zuidlijn stappen als in de huidige metro en de Amstelveenlijn samen: ongeveer 160 duizend. Dat lijkt een verdubbeling, maar is het niet, want de Noord-Zuidlijn neemt een groot deel van die passagiers over. Maar de vergelijking gaat nog op een andere manier mank: Mensen die met de Noord-Zuidlijn gaan, maken veel kortere ritten dan met de andere metrolijnen. Uitgedrukt in reizigerskilometers 'produceert' de Noord-Zuidlijn dus veel minder.
     De kaart Voorstel toekomstig snelnet behoeft ook enige correctie. Op de kaart staan een aantal 'uitbreidingen'. In het Regioplan van de vervoerbedrijven en in het Regionetplan van het ROA (pas ingediend bij de minister) komt geen verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol of, Zaandam voor, er is alleen sprake van reserveringen. Een aftakking naar Nieuwendam is niet aan de orde. De Noord-Zuidlijn gaat slechts vervoer van andere lijnen overnemen. Een groot aantal buslijnen, zowel stad- als streekbussen, moet gaan aantakken en wordt dus ingekort.
     Voor een groot deel van de passagiers betekent dat niets anders dan een extra overstap.
     Ook veel trampassagiers moeten door de Noord-Zuidlijn een keer extra gaan overstappen. Van de 5, 24 en 25 gaan er twee niet meer naar het CS en van lijn 3 zal hooguit een spitslijn overblijven. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat lijn 5 niet meer langs de VU zal kunnen rijden en waarschijnlijk zal worden ingekort tot station Zuid. Lijn 5 zal in ieder geval niet meer over de Buitenveldertselaan en de Beneluxbaan naar Amstelveen kunnen rijden. Ook lijn 51 zal daar verdwijnen.
     De Noord-Zuidlijn leidt tot een vergroting van de tekorten bij bus- en tram, en dus tot nog meer opheffen van haltes, inkorten van lijnen en verminderen van frequenties.
     Eenieder die afhankelijk is van bus en tram, dan wel het belang van goed fijnmazig openbaar vervoer in een autoluwe stad inziet, moet op 25 juni tegen de Noord-Zuidlijn stemmen. Denk eraan dat thuisblijven hetzelfde effect heeft als voorstemmen!

Dick van der Horst
Oud-gemeenteraadslid, Oud-GVB-er[INDEX] [EMAIL]