Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam

     Adres.
     Aan de Gemeenteraad van Amsterdam,

     Betreft: Als de prognoses juist zouden zijn......

"…dat een verkiezingsprogramma en ook een collegeprogramma niet van de plicht tot nadenken ontslaan. …"
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, Roel de Wit, vermanend tegen de Gemeenteraad. (februari 1983)
     Geachte Raad,

     In 1993 werd de Gemeenteraad wijsgemaakt dat twee Noord/Zuidlijnen samen, één van Noord naar Amstelveen en één van Noord naar Schiphol, in 2010 in de spits 36.500 instappers zouden tellen. In 1995 werden dat 39.600 instappers voor 2005, maar nu ging de tweede lijn slechts tot Amsterdam Zuid.
     Totaal werden er voor 2005 zonder Noord/Zuidlijn in 1995 1,3 miljoen instappers voorspeld. In 1996 werd dat 1,2 miljoen en in 1997 was dat tot 1,1 miljoen gezakt. De Noord/Zuidlijn telde echter nog steeds 39.600 instappers in de spits.
     In 1999 werd vastgesteld dat het aantal instappers zonder Noord/Zuidlijn ten opzichte van 1993 met 43% zou groeien. In 2005 was het aantal instappers gelijk aan 1993. Zie de bijlage voor een overzicht van uitbreidingen gedurende die periode..

     Als de prognoses juist waren geweest......

     De trams zouden door het grote passagiersaanbod stil komen te staan. Amsterdam zou er niets van merken: 'we gaan overal onderdoor'. De eigen bijdrage voor de Noord/Zuidlijn zou 5% van € 900 miljoen bedragen.

     De trams staan stil, niet door het grote passagiersaanbod, maar omdat voor de Noord/Zuidlijn de auto's over de trambaan moeten rijden.
     Amsterdam merkt er niets van? Het 'onderdoorgaan' moet nog beginnen. De eigen bijdrage is inmiddels opgelopen van 5% tot een hele € 900 miljoen.
     De conclusie na het verwerken van deze tegenvaller is, aldus wethouder Financiën Lodewijk Asscher, dat 'bij nieuwe tegenvallers meteen bezuinigingen nodig zijn'. 'Het geld van de stad is op', meldde Het Parool op 30 mei. 'De Noord/Zuidlijntegenvaller wordt uitgesmeerd over vijftien jaar opgevangen.'

     Als de prognoses juist waren geweest......

     De Gemeenteraad laat het over zich komen en leegt voor lange tijd de pot voor de 'leuke' dingen. Het zou toch voor de hand moeten liggen, dat deze Gemeenteraad niet in de fouten van haar voorvaderen vervalt. Leermomenten genoeg. 900 miljoen redenen voor een serieus onderzoek.
     In plaats daarvan hebben het College en de Gemeenteraad de tegenvallers al voorgeprogrammeerd. Met gelijke prognoses, het lijkt of alleen het jaartal 2005 in 2020 is veranderd, is de Gemeenteraad gek gemaakt en heeft besloten dat de Noord/Zuidlijn stopt bij Station Zuid tot er een tunnel en/of hoge baan naar Amstelveen is aangelegd.
     Dat wordt een investering van zo'n € 700 miljoen. Verder is het kapitaalvernietiging van de subsidie voor de Amstelveenlijn.
     "Bij de aanvraag en de beschikking voor de rijksbijdrage in de aanlegkosten van de Noord-Zuidlijn in 1999 is uitgegaan van het doorrijden van de voertuigen naar Amstelveen. Bij de prognoses voor het aantal reizigers op de Noord-Zuidlijn was daarmee ook altijd rekening gehouden gehouden, 1/3 van de reizigers komt uit Amstelveen." Dit is in november 2007 op vragen aan de Tweede Kamer gemeld.
     Een consequentie is dat de Minister de voorgespiegelde voordelen gewoon zal verhalen. Dat gaat dan ten koste van het bus- en tramnet.
     De Stadsregio ondersteunt de nieuwe verlengde tunnelwensen van Amsterdam en Amstelveen, omdat die steden daar samen een ruime meerderheid hebben. De Stadsregio en Amsterdam zullen nu nog wel die € 700 miljoen moeten vinden.

     Er is zeker nog geen einde gekomen aan de extra kosten voor de Noord/Zuidlijn. Als het College en de Gemeenteraad doorgaan met zich gek laten maken door onzinnige prognoses en berekeningen, wordt er de komende 15 jaar alleen nog maar aan één 'leuk' ding gewerkt en zal het bus- en tramnet nog sneller afbrokkelen.
     De Gemeenteraad heeft de tot € 900 miljoen opgelopen rekening geslikt. Foutje uit het verleden? De Gemeenteraad heeft ook bepaald dat er nog veel meer bij komt. De dienst die verantwoordelijk is voor de aanleg, maakt prognoses, fantaseert over de toekomst, bepaalt vorm en omvang en bestelt materieel. Zelfs proefrijden gebeurt vanuit hetzelfde huis. Foutje voor de toekomst?

     Als de prognoses juist zouden zijn......

     Met vriendelijke groet,

     Dick van der Horst,                                        Amsterdam, maandag 23 juni 2008,
     Oud-Lid Gemeenteraad,
     Oud-Lid Staf Vervoersontwikkeling GVB.

     (digitaal aangeboden)


Bijlage:

In deze bijlage worden gegevens uit 1999, Gemeenteblad 1999 Afd. 3, Volgn. 52, Vaststelling Eindrapport Netoptimalisatie Noord-Zuidlijn, vergeleken met de werkelijke ontwikkelingen.

     De grafieken geven de ontwikkeling van het vervoer door het GVB weer vanaf 1990. Gegevens van het GVB/dienst Statistiek en Onderzoek Gemeente Amsterdam.

     De gegevens per techniek zijn door het GVB tot bedrijfsgeheim verklaard. Een dwaze en onterechte opvatting. Als het tot aanbesteding zou komen, moet het bedrijf alle beschikbare gegevens ter beschikking stellen van concurrenten die willen meebieden. De belangrijkste voorwaarde voor een (Europese) aanbesteding is gelijke kansen.

     De stippellijnen verbinden de situatie uit 1993 met de prognoses van de Gemeente voor 2005 voor de situatie zonder de noordzuidlijn. Deze prognoses stammen uit 1999 en zijn aan de Minister aangeboden als onderbouwing van de subsidie-aanvraag.

     Wat gebeurde er tussen 1990 - 2007 met het openbaar vervoer?

 • Tramlijn 5 werd verlengd van station Zuid naar Amstelveen winkelcentrum;
 • Sneltramlijn 51 werd toegevoegd aan het sneltram/metronet van Centraal Station naar Amstelveen Poortwachter;
 • Lijn 9 werd verlengd naar Diemen;
 • De studentenkaart werd ingevoerd;
 • Aan de week de zevende koopdag toegevoegd;
 • Lijn 2 werd verlengd van het Slotervaart-ziekenhuis naar Nieuw Sloten;
 • Ringlijn 50, van Amsterdam Zuidoost naar Sloterdijk, werd halverwege 1997 in gebruik genomen;
 • Verlenging van de lijnen 7, 16, 17 en 24;
 • Sneltram 51 doorgetrokken naar Amstelveen-Westwijk;
 • En reed lijn 26 naar IJburg sinds medio 2005, lijn 25 tot de passagiersterminal;
 • De economie is meer dan elders gegroeid, het aantal banen is toegenomen, het toerisme loopt goed en in de binnenstad is het alleen maar drukker geworden.

*/     Klik hier voor een completer overzicht van railuitbreidingen in deze periode.

[INDEX] [EMAIL]