Geachte burgemeester Cohen

     Samen met de projectwethouder legt u in het NRC van maandag 20 oktober uit waarom Amsterdam niet zonder Noord-Zuidlijn kan. U reageert daar op het voorstel van Herman Philipse en Nick Boerma in het NRC van 14 oktober om een nieuw beslismoment in te lassen.
     In Buitenhof begon u met op te merken dat Herman Philipse en Nick Boerma "terecht zeggen ze dat je kosten tegen baten moet afzetten. De baten zijn enorm en die moet je in ieder geval ook in kaart brengen".
     Met een complete lijst van argumenten uit de periode van het referendum roept u die discussie weer op. Die argumenten deugden toen niet en nu niet. Die argumenten van toen heiligden alleen het doel: het hebbedingetje. Na de stop uit 1975 hoe dan ook weer terug naar het oude Stadsspoorplan uit 1968.

     Aan de hand van twee onderwerpen zal ik u proberen uit te leggen hoezeer u van misinformatie wordt voorzien.
     1. "het gaat er dus om dat nu al de stad met de dag moeilijker bereikbaar wordt"
     Het Gemeentebestuur wist al in 1990 zeker dat er een Noord-Zuidlijn moest komen. Juist die omslag in denken veroorzaakt nu al twintig jaar stilstand in de verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam.
     Alle uitbreidingen en wijzigingen in het railnet tussen 1990 en 2008 waren al voor 1990 in studie, gepland of in ontwikkeling.
     U sprak over de potentie door verlengingen naar Noord-Holland en Schiphol, maar deze zijn net met de Metronetstudie onmogelijk geworden en afgeschreven. De nieuwe hobby, 'ontvlechten', wordt al in de aanleg van de Noord-Zuidlijn verwerkt. Ontvlechten betekent: kiezen tussen Amstelveen of Schiphol en er is al voor Amstelveen gekozen.
     De Noord-Zuidlijn veroorzaakt nu al twintig jaar stilstand in het verbeteren van de verbindingen met de regio. De eerste die nu gepland staat, maar waar nog geen cent voor is, is het doortrekken van de Noord-Zuidtunnel naar Amstelveen.
     Ook deze investering en tegelijkertijd kapitaalvernietiging van de infrastructuur van 5 en 51 is, net als de gehele lijn, het vervangen van bestaand vervoer.
     De subsidie-aanvraag en -beschikking zijn gebaseerd op het vervangen van bestaand bus- en tramvervoer door een metrolijn. Amsterdam kreeg subsidie omdat de Noord-Zuidlijn het bus- en tramnet zou uitdunnen en Amsterdam heeft dat ook uitvoerig voorgerekend (Gemeenteblad 1999 Afd 3, volgn. 52).

     In de missive van 1990 (Gemeenteblad 1989 Afd 1, nr 1423) wordt een overzicht gegeven van railprojecten. Alle uitbreidingen in het railnet van 1990 tot heden waren toen al in studie, voorbereiding of uitvoering. In 1989 was er verder sprake onderzoek naar regionale verbindingen. In de Metronetstudie wordt voor uitbreidingen nog slechts binnen het bestaande net verder gescharreld.

     2. "200.000 mensen per dag"
     Die '200.000 mensen per dag' horen bij de hele lijn tot Amstelveen. Dat aantal, ik noem het hier verder "enorm" omdat het zo dwaas is, is het resultaat van een hele Noord-Zuidlijn tot Amstelveen. De subsidie en de € 900 miljoen van de gemeente zijn op bij station Zuid.
     Het thema bij Buitenhof was 'baten en kosten opnieuw afwegen'. "Enorm" wordt dus pas bereikt als de tunnel is doorgetrokken tot Amstelveen. Dat is nog een heel eind en het is kapitaalvernietiging van de investering voor de Amstelveenlijn en lijn 5. Dat "enorm" wordt dus pas bereikt als er bovenop de € 900 miljoen nog eens, wat zal dat kosten?, € 700 miljoen wordt gevonden. (Het Rijk heeft al laten weten dat de subsidie voor de hele lijn bedoeld was.)
     Dat geld zal van de Stadsregio moeten komen en dat zal wel lukken, omdat Amstelveen en Amsterdam daar samen bepalen waar het geld naar toe gaat.
     Als dan het niveau van "enorm" wordt bereikt, is "enorm" nog steeds het vervangen van bestaand vervoer, is er nog steeds geen meter verbetering van de bereikbaarheid met de rest van de wereld bij gekomen, is het minstens 2020 en staat de teller op € 3 miljard.
     Nu staat al vast dat de heropstanding van de Noord-Zuidlijn, gewekt voor de verbetering van de bereikbaarheid met de regio, tot een stilstand van 30 jaar heeft geleid in het denken en werken aan verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam.

     Paniek?
     Waarom is niet simpelweg gereageerd met: 'dat beslismoment komt er als de Gemeenteraad dat wil'. Het College heeft al beloofd dat alles over de verzakkingen op tafel komt. Wat kan er dan mis gaan als het College een A4-tje met one-liners toevoegt; het geloof in de lijn is vrijwel raadsbreed. Zelfs bij de SP wordt al getwijfeld of ze hun verzet vanwege 'kapitaalvernietiging' moeten staken.
     Dat de Gemeenteraad al bijna twintig jaar slechts met een hebbedingetje bezig is, zal een brug te ver zijn om te accepteren. De Raad zal het niet aandurven het project stil te leggen.
     Maar als "enorm" ter discussie komt te staan, gaat dat om een kaart onder in een enorm kaartenhuis van keuzes en beslissingen. Er is nauwelijks een keuze over vorm en uitwerking van de Noord-Zuidlijn die niet is gebaseerd op "enorm".
     Dat is ook de enige reden die ik kan bedenken voor de paniek die er kennelijk bij 'nieuw beslismoment' ontstaat. Als de onzin van de prognoses blijkt stort er een enorm kaartenhuis in.

     Deze mail is een poging u aan de hand van enkele relevante punten duidelijk te maken dat u van misleidende informatie bent voorzien.
     Een burgemeester moet niet en zeker niet op deze wijze worden ingezet voor poiltieke en omstreden projecten. Ik geloof zeker dat u er van overtuigd bent dat het juist is wat u zegt, maar dat is dan misbruik maken van uw geloofwaardigheid en die van het instituut burgemeester.

     Ik verzoek u dringend een reactie achterwege te laten als dat alleen via de verantwoordelijke dienst of haar voorpost op het stadhuis kan.
     Dit jaar heb ik in enkele adressen aan de Raad laten zien dat er nogal wat niet deugt met de infomatie die zij krijgt. Dat levert alleen maar brieven, namens u, van de verantwoordelijke dienst op, waarin ik als een sukkel het bos in wordt gestuurd.

     Met vriendelijke groet,

     Dick van der Horst,                         Amsterdam, zaterdag 25 oktober 2008, 01: 00 uur
     Oud Lid Gemeenteraad
     Oud Lid Staf Vervoersontwikkeling GVB

     http://www.xs4all.nl/~dickhrst/stndp/menn/indexn.html

     cc. redacties
     fracties
[INDEX] [EMAIL]