Aan: Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum,
Betreft: Opmerkingen over de verkenning "Locatie Taxistandplaats Leidseplein":

De verkenning naar een nieuwe taxistandplaats gaat van een aantal verkeerde veronderstellingen uit.

  1. In eerdere versies van de inrichting van het plein waren de delen van de Leidsekade met een doorsteek verbonden. Er is niet nagegaan of het idee van die doorsteek, nu de haltesituatie voor Americain ongewijzigd blijft, kan worden uitgevoerd. De bushaltes zijn bij omleidingen ook tramhaltes; een tramhalte kan je niet twee delen splitsen. Hier onder wordt een aanpassing voorgesteld die voorkomt dat 1, 2 en 5 bij omleidingen geen halte meer hebben op het Leidseplein.
  2. In de verkenning wordt kennelijk verondersteld dat de overlast, het wurmen en dringen, van taxi's met een of andere opstelling op de Stadhouderskade, vermindert. Met die varianten verplaatst het zich alleen. Zonder taxi-buffer op afstand valt die overlast niet te beheersen. Hier onder wordt ingegaan op het ontbreken van enig nut van een opstelplaats langs/in het Leidse Bosje oost. Een gecontroleerde aanvoer vanaf een buffer op de Appeltjesmarkt is wel degelijk mogelijk en een voorwaarde voor het oplossen van de problemen buiten de Leidsebuurt.

      1. De doorsteek
      In de verkenningen "Locatie Taxistandplaats Leidseplein" staat op de pagina's 8 en 9 de volgende passage over de huidige railinfrastructuur:

      "Daarnaast gaan alle varianten uit van handhaven van de huidige drie tramsporen op de Leidsebrug. In de NvU is uitgegaan van twee sporen, maar door het handhaven van de tramhaltes op het plein is het verdwijnen van het derde spoor niet meer noodzakelijk. Het blijft echter in alle gevallen wel mogelijk om het derde spoor te schrappen indien dit in de toekomst wenselijk of noodzakelijk zou zijn. Voor de volledigheid en de beeldvorming is hieronder een afbeelding van de huidige situatie weergegeven.

"

      De schrijvers gaan er van uit dat dat 'derde spoor', langs wat in de nota 'bushaltes' worden genoemd, kan worden verwijderd. Op de afbeelding is te zien dat die tramrails uit de Marnixstraat komen. Op de schetsen van de bestudeerde varianten heeft men wel dat spoor uit de Marnixstraat direct op het huidige middelste spoor aangesloten.
      Het is de opstellers kennelijk ontgaan dat bij iedere stremming de lijnen 1, 2 en 5 omrijden via de Rozengracht en Marnixstraat. De bushalte voor Americain is k tramhalte. Als de bestaande halte wordt gesplitst voor de Hirsch-garage en de taxi's en de aansluiting vanuit de Marnixstraat wordt veranderd, hebben de lijnen 1, 2 en 5 bij een omleiding geen halte meer op het Leidseplein. Bij ongewijzigde sporen komen omgeleide trams uit op de resten van een 'halte' met in het midden een autodoorsteek.
      Passagiers voor streek- en nachtbuslijnen weten bij een tweedeling niet op welke halte hun bus komt. Omdat er meerdere lijnen rijden, is op een drukke halte de kans groot dat er meer bussen tegelijk halteren. Zoekende gehaaste passagiers moeten dan die onderbreking van de halte oversteken, waar vanuit twee richtingen verkeer kan komen.
      De rails hoeven inderdaad niet weg: ze kunnen niet weg. Een andere aantakking vanuit de Marnixstraat kan niet en de haltes kunnen niet in twee delen worden gesplitst.

      Met kleine aanpassingen van variant 5 kunnen al deze problemen worden opgelost en vervallen de kosten van de aanpassing van de rail:

      Toegang tot de Hirsch-garage via fietstraat. Deze kan smaller zodat auto's zich naar de fietsers moeten schikken. Verkeer uit de Hirsch-garage kan via de taxistandplaats vertrekken. De haltes zijn weer doorgetrokken en de rails gelaten zoals die nu liggen.
      Op de schetsen in de verkenning hebben de routes waar nog (heel beperkt) auto's mogen komen de breedte van een auto plus een fietspad. Die korte (fiets)straten hoeven niet breder te zijn dan een fors fietspad, waar het dus niet de bedoeling is dat taxi's en het beperkte verkeer uit garage en Leidsekade fietsers inhalen.

      2. De buffer en de opstelplaats
      Bij het ontbreken van een beheerste aanvoer op afstand zal de huidige chaos op de Stadhouderskade niet verminderen. De beperkte opvang langs het Leidse Bosje, waar toch weer volgende stukjes van het groen verdwijnen, zal de chaos verplaatsen naar de aansluiting van de Hobbemastraat en de fiets/voetgangeroversteek. Vanuit meerdere richtingen zal bij de kruising met Hobbemastraat en de fiets/voetgangeroversteek gepoogd worden aan te sluiten. Dat gedrang en gewurm zal gevaar en hinder opleveren en de Stadhouderskade en het openbaar vervoer weer vastzetten.

      Versmalling van het voetpad op de brug, het grootst in variant 4A, betekent ook snijden aan de rand van het Leidse Bosje oost.

De geschetste varianten voor opstelplaatsen langs het Leidse Bosje oost omknellen dat park en knabbelen er verder aan.

      De lange opstelplaats loopt in het voorstel vanaf de fiets/voetgangeroversteek langs de rails. De enorme laad/losplaats wordt onderdeel. Deze plaats was onderdeel van de groenvoorziening, maar die lap groen is enige jaren geleden betegeld. Er worden beperkt goederen gelost (de hoge brug is zonder hulpmiddelen een hele hijs voor goederen), er worden 'containers' met toeristen gelost voor restauranten en er parkeren taxi's.

      Tenslotte moet voor de lange opstelplaats de afslag naar de parkeergarage van het Byzantium verwijderd worden. De weg moet daar in een kromming worden gelegd om langs de rail ruimte voor die opstelplaats te verkrijgen.

      Volgens het alternatieve ontwerp kunnen op de standplaats ongeveer 12 taxi's staan. De vraag is dan hoe snel die taxi's doorstromen. Gedurende de uren met grootste taxi-vraag is er weinig verkeer op de route Stadhouderskade. De afstand tussen Appeltjesmarkt en Leidsebrug bedraagt ongeveer 860 meter. Met een gemiddelde van nog geen 26 kilometer per uur is een taxi in twee minuten ter plaatse.

      In de verkenning wordt de Appeltjesmarkt verder afgewezen omdat: "Dit gaat ten koste van ruimte die eventueel voorzien is voor andere doeleinden. Een keuze voor de inrichting van een buffer heeft dus mogelijk gevolgen voor andere initiatieven gaande binnen het stadsdeel Centrum."
      Stadsdeel Centrum wil mogelijk wat anders? Stadsdeel Centrum moet een probleem oplossen en dat kan op de Appeltjesmarkt. Een buffer met 'nummertje' trekken met een taxipas, met afrijden na melding dat er plaats is, of komt, op de taxistandplaats. Het kan toch niet te moeilijk zijn om software te maken die sneller taxi's stuurt als het tempo van vertrek op de standplaats te hoog wordt.

      Dick van der Horst
      Amsterdam, 14 maart 2011

UP