Aan de Wethouder en de Leden van de Raadscommissie Zorg en Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen

      In de besluiten die B&W 16 juni jl. over het Leidseplein en omgeving hebben genomen, wordt in het geheel niet ingegaan op de consequenties voor de bomen in het Leidsebosje.
      In het groen van het oostelijke deel van het Leidsebosje liggen tussen de weg en de bomen een fietspad en rails. Op dit moment zegt de tekening van het bestemmingsplan dat die hele groenstrook 'verkeersareaal' is.
      Bij de 'inspraakavond' over de voorstellen voor de nieuwe taxistandplaatsen werd dit nog groene deel van het Leidsebosje door Stadsdeel Centrum als "niemandsland" betiteld.
      Ik heb een adres aan Stadsdeel Oud-West gericht met het "Verzoek om de afspraak met de Gemeenteraad en de platanen in het bestemmingsplan op te nemen". De rails zijn ooit in zijligging in het groen terecht gekomen, omdat er ruimte moest komen voor de afslag naar de parkeergarage van Byzanthium. Die rails zijn toen 'in het groen van het Leidsebosje gelegd'.
      Daar heeft discussie over plaatsgevonden, daar is toen feitelijk afgesproken dat het Leidsebosje in omvang gelijk zou blijven. De constructie van het onderbed van de rails is indertijd gericht op het zoveel mogelijk behouden van de beluchting en de bewatering van de wortels van de platanen. Platanen hebben een enorm wortelpakket. Het verschuiven van de weg naar de platanen, de mooiste en zeker dikste bomen van de stad, zal zeker het begin van het einde van deze monumentale bomen betekenen.
      http://www.xs4all.nl/~dickhrst/stndp/menlpl/red_de_platanen.html

      Stadsdeel Centrum maakt misbruik van de ommissie in het bestemmingsplan omdat ze koste wat het kost de taxi's op die plek kwijt wil. In de toelichting worden openbaar vervoer-argumenten gebruikt om de rails naar middenligging te krijgen. Daardoor moet de weg dan verschuiven en als je dan toch bezig bent, heb je taxistandplaats.
      De trambaan moet, volgens de toelichting naar middenligging "omdat de in zijligging liggende trambaan anders dwars door de halte loopt". Dat is de halte zoals het Stadsdeel die nu heeft getekend. In september 2008 heb ik bij Stadsdeel Centrum in een Commissie over dit onderwerp ingesproken. Toen lagen de haltes van het plein ook al verplaatst naar de brug, toen lag de taxistandplaats in de plannen nog op de rails in het Leidsebosje, gedurende de uren dat de tram niet reed. Precies zoals dat al sinds 2006 in de ontwerpen stond.
      De rail moet dus nu naar middenligging en de weg naar de bomen. Omdat het Stadsdeel nu de halte op de brug wat verder naar de Stadhouderskade heeft getekend. Hoe dan ook moet het "niemandsland" worden veroverd, moeten daar taxi's kunnen staan.
      College en Raad worden fout en selectief ge´nformeerd. Mag dit alles leiden tot het opofferen van plantsoenen en monumentale bomen? Accepteren College en Raad dergelijk gerommel met de feiten?
      http://www.xs4all.nl/~dickhrst/stndp/menlpl/B&W20090616.html

      Ik verzoek u aktie te ondernemen en het Leidsebosje en de monumentale bomen daar in bescherming te nemen.

      Met vriendelijke groet,

      Dick van der Horst
      Oud-Lid Gemeenteraad
      Oud Lid Staf Vervoersontwikkeling