Adres aan de stadsdeelraad en het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oud-West

      Betreft: Verzoek om de afspraak met de Gemeenteraad en de platanen in het bestemmingsplan op te nemen.


      Geachte raadsleden en bestuurders,

      25 jaar geleden is, na discussie en toezeggingen in de Raadscommissie, besloten de rails van de tram te verplaatsten naar het groen van het Leidsebosje. Aanleiding was de geplande bouw van Byzanthium, waar voor de parkeergarage een voorsorteerbaan en afslag gewenst werd geacht.
      Het College heeft toen verzekerd, dat goed was nagegaan hoe de platanen die rails in het groen zouden kunnen verdragen.

      Nu heeft het stadsdeel Centrum haar oog op dat groen laten vallen. Fietspad wordt in hun idee het voetpad voor taxigangers en daarnaast wordt alles geasfalteerd, dan wel bestraat. De taxistandplaats komt naast het fiietspad. De weg schuift op tot langs de taxistandplaats, omdat de sporen in het midden van de Stadhouderskade worden gedacht.
      
      


      Een blik vanaf GoogleEarth. De volgetankte rode kopjes zoeken een plekje rond de bomen. In de commissie van het stadsdeel Centrum heb ik vorig jaar gevraagd of bekend was hoeveel pis en kots deze bomen kunnen verdragen. Dit was toen nog werd voorgesteld alleen 's nachts deze 'baan' voor taxi's te gaan gebruiken.

      Kortgeleden ontdekte ik tot mijn verbijstering, dat in het bestemmingsplan de trambaan, fietspad en de rest van het groen langs de Stadhouderskade als 'verkeersareaal' zijn ingekleurd.
      Het bestemmingsplan van het stadsdeel is daarmee in strijd met de afspraak, dat de verlegging van de rails in het groen het Leidsebosje en de bomen niet zouden aantasten. Dat er niet tevens een busbaan van is gemaakt, dat er geen riolering ligt, dat de baan wordt en, nog meer, werd omzoomd door groen, tonen ter plekke de toenmalige overwegingen.
      Als je een grote lap groen van een laag puin voorziet en asfalteert en de weg daarheen verschuift, moet er wel riolering voor regenwaterafvoer worden aangelegd. Dat alles moet dan over en door de wortels van de mooiste bomen van de stad.

      Bij de taxistandplaats aan de noordwestzijde proberen de ontwerpers de indruk te wekken dat de taxi's niet meer vragen dan een gedeelte van wat nu voetpad is. De taxi's kunnen elkaar niet passeren, dus dat wordt dan vanzelf breder. Ook hier zal een 'straat' met hemelwaterafvoer moeten komen. Een voetpad in het groen omvormen tot taxistandplaats omdat er al een verharding ligt?

      De resten groen van het Leidsebosje worden ernstig bedreigd door de huidige voorstellen. De voorgestelde taxistandplaats in het noordwestelijke deel is in strijd met letter en geest van het bestemmingsplan.
      Het bestemmingsplan blijkt in het zuidoostelijke deel in strijd met de afspraken over de voorwaarden waaronder de rails in het groen zijn gelegd. In de huidige vorm geeft het bestemmingsplan de bomen op.

      Ik verzoek de het stadsdeel, stadsdeelraad en dagelijks bestuur, deze omissie in het bestemmingsplan in het zuidoostelijke deel te herstellen. Ik licht een en ander desgewenst gaarne persoonlijk toe.

      Met vriendelijke groet,                        Amsterdam, 7 juli 2009

      Dick van der Horst
      Oud Lid Gemeenteraad,
      Oud Lid Staf Vervoersontwikkeling GVB
      dickvanderhorst@xs4all.nl
      http://www.xs4all.nl/~dickhrst/

      (digitaal aangeboden)