Het Parool, 'het laatste woord', maandag 24 augustus 2009

      Standplaats Elandsgracht voor taxiklanten Leidseplein

      Alle gepperde alternatieven voor taxi's rond het Leidseplein stuiten op ernstige bezwaren en kosten veel tijd om te realiseren. Nu iedereen het erover eens is dat er wat moet gebeuren, wordt directe daadkracht gevraagd van het bestuur.
      Er is een uiterst simpele oplossing, die binnen enkele dagen te realiseren is. Een oplossing die als tijdelijk kan worden gezien, in afwachting van de discussie over en eventuele uitwerking van een andere variant.
      Op het plein tegenover het Americain Hotel is er een laad -en losplaats. Zet daar een bord met "Taxi" en maak er een halte voor een kleine bus voor mensen die een taxi zoeken. De paaltjes in de fietsdoorsteek worden verwijderd en de 'taxibus' kan daar invoegen en via de openbaar vervoerbaan de passagiers op de Elandsgracht, tegenover het hoofdbureau van de politie, afzetten. Via de Stadhouderskade worden vervolgens de klanten richting plein vervoerd.
      In het busstation kan de taxistandplaats eenvoudig zo worden ingericht dat de klanten zelf kunnen kiezen in welke taxi ze willen instappen.
      De gemeente kan, vooralsnog, het busje leveren. Een tijdelijke (nood)oplossing met de potentie van een definitieve. De taxiwereld kan dat dan op termijn zelf regelen: wat dat ritje mag kosten en welk bedrijf dat dan met milieuvriendelijk materieel voor haar rekening zal nemen.
      In de huidige situatie zullen toezichthouders noodzakelijk blijven. Deze kunnen ook belast worden met het uitdelen van formulieren. Biedt klanten de mogelijkheid te rapporteren over de rit: welke taxi, waar naartoe, wat ze moesten betalen en zijn er nog opmerkingen of klachten?
      Met de juiste sofware valt dan eenvoudig vast te stellen welke bestuurders onbetrouwbaar zijn. Zeker is dat daar een enorme preventieve werking van uitgaat en het de eerlijken niet schaadt.
      Toezichthouders moeten de bevoegdheid hebben overtredingen, van regels binnen en rond het busstation, te verbaliseren.
      Gemeentebestuur doe nu iets, en neem de tijd voor een weloverwogen definitieve oplossing. De huidige voorkeur van Stadsdeel Centrum is een aanslag op de resten van het Leidsebosje en bedreigt de mooiste bomen van de stad.

      Dick van der Horst
      oud-gemeenteraadslid PPR